HIIVE by Fusion Binh Duong New City

Fusion Hotel Group ra mắt khách sạn HIIVE by fusion Binh Duong New City

  • 28/06/2024

Tập đoàn Fusion Hotel Group chính thức ra mắt khách sạn HIIVE by fusion Binh Duong New City tại Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore 2 (VSIP 2), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển thương hiệu chuỗi khách sạn dành cho doanh nhân.